Ultieme modificatie Thorens TD 160 draaitafel door Henk Schenk

Elektronische aspecten

De elektronische inhoud van de draaitafel is beperkt. De motorsturing functioneert naar behoren en geeft geen reden voor
veranderingen.

De aarding van de draaitafel geeft echter wel ruimte voor verbetering. De aarde van de arm, het chassis en het element zijn in de Thorens gekoppeld en daarmee ontstaat het risico van aardlus en brom. Met de moving magnet elementen waarmee de Thorens oorspronkelijk werd geleverd is dit geen groot probleem.

Maar met de laagohmse Moving Coil elementen met een relatief veel lagere spanningsafgifte vormt dit wel degelijk een probleem. Daarom nodigt de standaard oplossing uit tot een aanpassing.

- Aarde

In de foto is A de aardedraad van de arm, B van het rechterkanaal van het element en C is de aarde van het subchassis. Deze aardpunten zijn samengenomen op punt D, het aardpunt van het hoofdchassis. Dit aardpunt staat los van, maar is gekoppeld aan het witte koppellichaam waarmee de armkabels worden gekoppeld aan de cinch kabels naar de versterker.
In de volgende foto is de situatie aangepast. De draad A, aarde afkomstig van de arm, is gekoppeld aan het aardpunt van het subchassis, C, dat op zijn beurt is gekoppeld aan D, het aardpunt van het hoofdchassis. Dit punt D is weggebogen van het witte koppelblok en heeft geen verbinding meer met de B, het rechter kanaal van het element.

Vanaf punt D vertrekt een zwarte, nieuw aangelegde, draad naar buiten de draaitafel, zodat de chassis aarde apart op de aarde van de versterker kan worden aangesloten. Deze
mogelijkheid geeft het gebruik van MC elementen een kans bromvrij te functioneren.

In het geval een alternatieve arm wordt gebruikt is dezelfde werkwijze aan de orde.

Punt A, de aarde van de arm, wordt gekoppeld aan de chassisaarde D, geheel los van de element aarde B. Subchassis aardpunt C wordt met een lus verbonden aan het chassis op punt D. De lus garandeert dat er geen effect op de veerwerking tussen hoofd- en subchassis optreedt.

De dunne draadjes van de arm zijn direct gekoppeld aan de cinch kabels naar de versterker, waarmee extra verbindingen en koppelmateriaal wordt vermeden.

Vering van het subchassis.

Om een goede isolatie te krijgen ten opzichte van omgevingsrumoer dient het geheel op de vering vrij beweeglijk te zijn opgehangen. De afstelling van de drie veren vergt begrip en geduld.

Door de veren als geheel te draaien wordt de juiste dwars kracht tegen de trekkracht van de aandrijfsnaar verkregen. Dit laatste is alleen te vinden door de draaitafel inclusief snaar op te bouwen. Omdat de veren vanaf de onderzijde kunnen worden bereikt is een verhoogde opstelling met open onderkant vereist.

Voor het fijne afstellen wordt de mat met een plaat op het plateau geplaatst zodat het gewicht van de praktijk wordt betrokken in de afstelling. Door het toegenomen gewicht van het subchassis dienen de veren verder te worden opgeschroefd en zakt de veerfrequentie naar ongeveer 4 Hz, wat minder gevaar oplevert dan de originele veerfrequentie tussen 4 en 5 Hz. Met een goed uitgebalanceerd plateau kan de schuimrubber demping in de vering achterwege worden gelaten en daarmee wordt een geheel vrije beweging van het subchassis verkregen.

naschrift Fred (Audiofriends):

Ik heb de Thorens met extra verhoogde basis mogen beluisteren op een full-range high-end installatie.Vergelijk is voor mij moeilijk, daar ik deze installatie niet ken, en de Thorens ongemodificeerd niet ken. Wat ik wel kan zeggen is dat de Thorens qua uiterlijk en rust en detail uitstekend past bij deze topset. Het geheel klinkt gewoon erg goed, de rust en kracht van het grote systeem blijft uitstekend behouden.

De door Henk aangebrachte modificaties zien er voor mij als MTS-er werktuigbouw, en ex-technisch tekenaar, zeer logisch, innovatief en verklaarbaar uit.


Henk Schenk.

E-mail / profiel Henk Schenk
eXTReMe Tracker